Graag informeren wij je over de diensten en mogelijkheden van Yoi.

Sinds de komst van de Jeugdteams in 2015 werken we intensief en naar tevredenheid samen.

Yoi werkt vraaggericht; de vraag van de cliënt en zijn/haar doel staat centraal.
Yoi biedt maatwerk; geen traject is hetzelfde, we zoeken uit wat de cliënt nodig heeft om zich adequaat te kunnen ontwikkelen.
Yoi kan gefinancierd worden vanuit een PersoonsGebondenBudget, vanuit een arrangement door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en/of door de cliënt zelf (particulier).
 

Wat hebben we te bieden?

Diagnostiek en behandeling GGZ
– expertise op het gebied van angst, selectief mutisme, ASS, hechting, trauma, rouw, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.
– handelingsgericht en outreachend.
– hoge kwaliteit door inzet van onder andere evidence based protocollen.

Begeleiding bij pedagogische/psychologische/psychosociale problematiek
– denk bij problemen voortkomend uit echtscheiding, pesten, maar ook faalangst, een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen.
– actief, creatief en ervaringsgericht.
– begeleiding in de thuissituatie, op school, op locatie en bij Yoi.

Coachingstrajecten voor een vaste prijs van €495,- 
– zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en volwassen worden, studie-/loopbaankeuze of andere persoonlijke vragen en doelen.
– intensief, kortdurend coachingstraject op maat.
– voor kinderen en volwassenen van 8 tot 100 jaar!

Begeleiding en verzorging van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking
– begeleiding gericht op zelfredzaamheidsbevordering.
– aanbieden van activerende, educatieve en ontspannende activiteiten.
– ondersteuning in de thuissituatie, op school, dagbesteding of locatie naar keuze.

Wat zouden we jouw cliënt(en) kunnen bieden?

Top