Intelligentie onderzoek -

De standaard in Nederland bestaat uit de Wechsler intelligentie testen, deze mogen uitsluitend door daartoe bevoegde orthopedagogen en psychologen worden afgenomen:

 • De WPPSI-III-NL voor kinderen in de leeftijd van 2.5 – 8 jaar
 • De WISC-V-NL voor kinderen in de leeftijd van 6 – 16 jaar
 • De WAIS-IV-NL voor (jong) volwassenen in de leeftijd van 16-88 jaar

Met behulp van één van deze testen wordt een intelligentieprofiel bepaald. Er wordt inzicht gegeven in de vermogens om informatie, die op verschillende wijzen wordt aangeboden, te verwerken en toe te passen.

Bij Yoi kun je uit drie pakketten kiezen: basis, medium en uitgebreid. Daarnaast is een onderzoek ook altijd op maat te maken.

Basis  € 657

 • Afname intelligentie test
 • Verslag met handelingsgerichte adviezen

Dit is het kleinste pakket, wanneer een heel gerichte vraag is naar de intelligentie. De intelligentie test wordt individueel afgenomen. Het verslag bestaat uit de onderzoeksresultaten, observaties, conclusie en adviezen.

Medium  € 1048

 • Intake gesprek
 • Afname intelligentie test
 • Toelichting op kantoor of school
 • Verslag met handelingsgerichte adviezen

Dit pakket betreft afname van een intelligentieonderzoek en een adviesgesprek op kantoor. In dit adviesgesprek krijgt u uitleg over de observaties tijdens onderzoek, hoe intelligentie is opgebouwd en hoe de schoolniveaus hieraan gerelateerd zijn, hoe de resultaten van onderzoek geïnterpreteerd moeten worden en tevens wordt er samen met u de adviezen & aanbevelingen doorgenomen. Uiteraard krijgt u het verslag na het adviesgesprek mee naar huis.

Uitgebreid € 1489

 • Intake gesprek
 • Afname intelligentie test
 • Aanvullend onderzoek bestaande uit:
  • aandacht, geheugen en concentratie
  • planning en organisatie
  • persoonlijkheid
  • sociaal, emotionele ontwikkeling
 • Toelichting op kantoor of school
 • Verslag met handelingsgerichte adviezen

Voor het intelligentieonderzoek vindt een intakegesprek plaats waarin veel vragen worden gesteld en een beeld wordt gemaakt van de eventuele belemmeringen waar tegenaan gelopen wordt. Vervolgens wordt er een intelligentieonderzoek afgenomen, waarbij extra aandacht gegeven wordt aan wat tijdens het intakegesprek is besproken. Eventueel worden er nog extra testen of vragenlijsten afgenomen (bijvoorbeeld een aandacht en concentratietest of een faalangstvragenlijst). Vervolgens vindt een adviesgesprek plaats (zie voor de uitleg hiervan pakket 2).

Meer informatie

  Top