Kayla Goedbloed

Mijn naam is Kayla Goedbloed. Als 23-jarige orthopedagoge in opleiding, ben ik bij Yoi werkzaam als stagiaire. Momenteel volg ik de master Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een opleidingskeuze waartoe ik ben gekomen vanuit mijn drijfveer een ander te willen helpen. Deze drijfveer in combinatie met het plezier dat ik haal uit de omgang met kinderen/jeugdigen, maken dat ik een (toekomstig) beroep heb gevonden waarbij ik met mijn hart mijn werk kan uitvoeren.

Als wij elkaar niet tegenkomen bij Yoi, ben ik te vinden achter mijn computer waarop ik werk aan een onderzoek (scriptie) over het interessante onderwerp: ‘individuele factoren in de vroege kindertijd als voorspellers voor het functioneren in de jongvolwassenheid’. Of op de klimwand, op een yoga mat, in de natuur of met flesjes etherische oliën in mijn hand!

Ik geloof dat, ondanks het feit dat het leven niet altijd mee zit, het de problemen zijn die we tegen komen die maken dat ontwikkeling kan plaatsvinden. En soms heb je wat hulp nodig van een ander, dat een probleem zich kan manifesteren in een groeimoment. Iets waarvan ik persoonlijk blij ben dat ik dit ook (continu) mag ervaren. Door zulke ervaringen groei ik als persoon, en daarmee ook als orthopedagoog (in opleiding). En hoe mooi is het vervolgens om ook een ander vanaf de zijlijn te mogen ondersteunen in zijn/haar persoonlijke groei.

Kijken naar talenten, denken in oplossingen, ruimte bieden aan dat wat mag ‘zijn’. Samen kijken naar tegen welke problemen jij, of uw kind, aanloopt en dit als leer- en groeimogelijkheid benaderen. Deze zienswijze wil ik ontwikkelen in de tijd dat ik bij Yoi werkzaam ben als stagiaire.
Kijken naar de complexe processen die ten grondslag kunnen liggen aan de problematiek. En vooral meedenken in oplossingen die fijn voelen en werken voor jou, of uw kind.
Ieder individu is ten slotte uniek en een individuele afstemming van ondersteuning laat dit unieke tot zijn recht komen.

Top