Linda van Twist- Rath

Mijn naam is Linda van Twist- Rath, ik ben 35 jaar oud.

De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier gezorgd voor mijn lieve en heerlijk eigenwijze dochters van 2 en 8 jaar oud.
Nu is het tijd om weer wat buiten de deur te doen, ik heb de afgelopen jaren het werken toch wel een beetje gemist. Je kunt me bij Yoi tegen komen waar ik op freelance basis werk.

Ik heb in mijn werkzame carrière al een hoop verschillende dingen gedaan en met heel veel verschillende doelgroepen gewerkt.
Van de allerkleinsten met een diep verstandelijke beperking tot volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en/ of psychische problemen.
Ik heb gewerkt op een kinderdagcentrum en ik heb een aantal jaar als juf gewerkt in het zmlk onderwijs. Hierna ben ik bij een stichting gaan werken als ambulant persoonlijk woonbegeleider. Dit heb ik zeven jaar met veel plezier gedaan.
In die zeven jaar heb ik een hoop verschillende mensen mogen begeleiden, jong en oud en met hele uiteenlopende hulpvragen.

Denk hierbij aan het omgaan met financiën, structuur in het dagelijks leven, dagbesteding, maar ook aan contact leggen met officiële instanties of het lezen en begrijpen van ingewikkelde post, het uitbreiden of onderhouden van sociale contacten en vooral het bieden van een luisterend oor.

Het fijnste aan mijn werk vond ik dat ik de kans had om mensen het beste uit zichzelf naar boven te laten halen. Het dagelijks leven iets makkelijker en inzichtelijker te maken. Samen doelen te bepalen en samen kijken hoe deze behaald kunnen worden.
Mensen lucht geven door ze in soms hele lastige omstandigheden te kunnen ondersteunen.
Eigenlijk ‘er gewoon zijn’.
En dat laatste vind ik heel bijzonder, dat ik er voor iemand mag en kan zijn. Dat ik iemand mag zien groeien en ontwikkelen tot de persoon die ze willen zijn.

‘Alles wat je aandacht geeft groeit

Top