Romy van Wouwe

Mijn naam is Romy van Wouwe, ik ben 24 jaar en woonachtig in Numansdorp. Ik ben een afgestudeerde hbo-pedagoge met als differentiatie ‘Jeugdzorg’. Na mijn pedagogiek opleiding miste ik het leren, dus ben ik gestart met de masterspecialisatie ‘Orthopedagogiek’ van Universiteit Leiden. Sinds januari 2020 loop ik stage bij YOI als onderdeel van de opleiding. Hier wil ik mijn geleerde vaardigheden inzetten en ontwikkelen in de diagnostiek en behandeling van jeugdigen.

Voor het schrijven van dit stukje heb ik een woordspin gemaakt, om voor mezelf inzichtelijk te maken wat mij drijft in dit werk en welke kwaliteiten ik inzet wanneer ik in contact sta met de cliënten. Door deze woordspin geef ik mezelf een kans om achter mijn gedrag te kijken: waarom doe ik wat ik doe? Ook bij jeugdigen kijk ik achter het gedrag. Kinderen hebben vele manieren om te spreken en aan te geven wat zij nodig hebben. Eén van deze manieren is hun gedrag. Wanneer we samen achter het gedrag van de jeugdige kijken, kunnen we erachter komen waar de behoeften liggen en hier vervolgens op inspelen om ervoor te zorgen dat de jeugdige optimaal kan ontwikkelen.

Mijn belangrijkste doel is om kinderen hun eigen persoon te laten zijn. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf durven en kunnen zijn, met zo min mogelijk onzekerheden. In mijn begeleidingen sta ik daarom ook naast het kind. Samen kijken we naar doelen en hoe we deze kunnen bereiken. Het hebben van een goede relatie met de jeugdige is voor mij erg belangrijk. Deze relatie geef ik vorm door middel van warmte (betrokken, openheid en luisterend oor), authenticiteit (iedereen mag zichzelf zijn), eigenaarschap (betrekken bij het proces, autonoom laten voelen) en waar nodig wat humor. Vanuit de veiligheid in de pedagogische relatie, kunnen de jeugdigen groeien in hun ontwikkeling.

Ik kijk met plezier uit naar de tijd die komen gaat, waarin ik binnen dit mooie, betrokken bedrijf kan en mag leren.

Top