Wij breiden de doelgroep uit!

Vanaf augustus 2017 kunt u bij Yoi ook terecht voor de begeleiding en verzorging van kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Demy Musch en Kayleigh van Genderen zullen de begeleiding en verzorging van deze doelgroep op zich nemen.

Kayleigh van Genderen
Kayleigh is inzetbaar voor de begeleiding van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en de verzorging van kinderen tot de puberleeftijd. Dit is afhankelijk van uw hulpvragen.
Kayleigh heeft veel ervaring opgedaan met deze brede doelgroep tijdens haar stages en werk op kinderdagcentra, logeerhuizen, dagbesteding en als ambulant begeleider.
Ook heeft ze kennis van en ervaring met verschillende communicatiemethoden zoals: ondersteunende gebaren, picto’s, inpuzzelen, matchen etc.
Kayleigh heeft het diploma ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’. Tijdens deze opleiding is theorie gecombineerd met praktijk. Naast het bieden van begeleiding en verzorging, stelt zij ook een hulpverleningsplan op aan de hand van uw hulpvragen, doelen en mogelijkheden.

Demy Musch
Demy is in te zetten in de begeleiding en verzorging van kinderen, jongeren en volwassenen met zowel verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen.
Als begeleider en vader van een meervoudig complex gehandicapte zoon, heeft hij veel ervaring opgedaan met deze doelgroep.
Ruime ervaring met epilepsie, epileptische aanvallen couperen, toedienen van medicatie, ketogeen dieet (klassiek), darmspoelen, klysma’s, wondverzorging en transfers per tillift.

Begeleiding
Voor de begeleiding kunt u denken aan het volgende:
-Aanbrengen van structuur
-Activiteitenbegeleiding
-Zelfredzaamheidbevordering
-Halen/brengen of mee gaan naar school, activiteiten, sport etc.
-Contacten leggen en onderhouden met andere hulpverleners, organisaties, multidisciplinair team of artsen
-Opstellen en evalueren van het hulpverleningsplan

De begeleiding is gericht op het aanleren en behouden van vaardigheden en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verzorging
Voor de verzorging kunt u denken aan ondersteuning bij:
-Douchen
-Toiletgang
-Wassen op bed
-Aankleden
-Eten/drinken
-Gebruik medicijnen
-ADL hulp
-Verschillende verpleegkundige handelingen

Waar en wanneer?
Demy en Kayleigh zijn flexibel in zetten in de thuissituatie, op school of op de dagbesteding.
Dagen en tijden zijn in overleg, afhankelijk van uw hulpvragen en de beschikbaarheid van de persoon die de ondersteuning zal gaan bieden.

Yoi biedt zorg op maat! Bovenstaande punten zijn enkel voorbeelden van de ondersteuning die geboden kan worden.
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en wie weet kunnen wij u uitnodigen voor een intakegesprek!

Top